söndag 5 juni 2016

En ny kjol

Vårt trädäck har stått med bara ben sedan förra sommaren. Så nu har vi tagit tag i att färdigställa kjolen på det.Men det är ju så att projekt har en tendens till att svälla.

För att kunna sätta ribben på nederdelen av trädäcket så var vi först tvungna att bila upp kanterna på den gamla gången.

Vi blev också nödsakade att lägga plattor där trappan från trädäcket ska landa.

Och stupröret från huset hade slutat mitt i den nya trappan om vi inte hade dragit om den, vilket i och för sig nog ändå var bra eftersom det gamla utkastet hade missfärgat sockeln på tillbygget.


Vi drog in stupröret under trädäcket där vi kopplade på en regnvattenspridare som gör att vi kan få vattenavrinningen några meter från huset.

När kjolen på trädäckets östra sida var klar så kunde vi också bygga trappan. Den blev bra tyckte Mus (även om han var lite tveksam första gången han skulle gå ned på den).


Nu har vi två sidor kvar att sätta ribb på och sedan när virket torkat olja in det i någon fin färg. Vi har redan börjat fundera men ännu inte riktigt bestämt färgsättningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar